Μ 08 Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών


Το μέτρο αυτό καλύπτει την επέκταση και τη βελτίωση των δασικών πόρων μέσω δάσωσης γαιών και δημιουργίας αγροδασικών συστημάτων, τα οποία συνδυάζουν συστήματα εκτατικής γεωργίας και δασοπονίας.

Δικαιούχοι του μέτρου είναι:

  • Διαχειριστές δημόσιας γης
  • Διαχειριστές ιδιωτικής γης
  • Ενώσεις διαχειριστών ιδιωτικής ή δημόσιας γης

«Δασογεωργικά συστήματα»: Ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια (στο ίδιο χωράφι) και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:ελάχιστη απόσταση μεταξύ γραμμών φύτευσης μεγαλύτερη από 10 μέτρα απόσταση μεταξύ των δέντρων στην ίδια γραμμή μεγαλύτερη από 4 μέτρα μέγιστος επιλέξιμος αριθμός δέντρων :25 δέντρα/στρ.
 
«Δασολιβαδικά συστήματα»: Ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και λιβαδικών φυτών / ζώων στην ίδια επιφάνεια και έχουν ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης έως 1 δέντρο /στρ. και μέγιστη επιλέξιμη τα 4 δέντρα / στρ. 

Οι κυριότερες επιμέρους δράσεις του είναι : 

Δράση 8.1: Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεωνΕνδεικτικά Επιλέξιμα είδη που μπορούν να φυτευτούν στα πλαίσια της Δράσης  
 
Άγρια δάφνη, Αγριοκερασιά, Αγριοκορομηλιά, Βελανιδιά, Γκορτσιά, Δρυς, Αγριελιά, Ιπποκαστανιά, Ιτιά, Καρυδιά, Καστανιά, Κουμαριά, Κουτσουπιά, Λεύκη, Λιγούστρο, Λυγαριά , Μαστιχόδενδρο, Μουριά, Μυρτιά, Οξιά, Πλάτανος, Σπάρτο, Σφενδάμι, Χαρουπιά, Ελάτη, Κουκουναριά, Κυπαρίσσι, Πεύκη 
 
Ελάχιστο μέγεθος έκτασης που μπορεί να ενταχτεί
    

5 στρ.ενιαία 

Μέγιστη πυκνότητα δέντρων /ha    

25 δέντρα / ha   

Επιλέξιμες δαπάνες    

1.Δαπάνες εγκατάστασης φυτείας (Δαπάνες Δάσωσης)

Περιλαμβάνει: δαπάνες για εδαφολογική ανάλυση, σύνταξη µελέτης δάσωσης, κατεργασία εδάφους, προµήθεια φυταρίων /πολλαπλασιαστικού υλικού, διάνοιξη λάκκων φύτευσης, εγκατάσταση τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, φύτευση βολοφύτων ή γυµνορίζων φυτών, λίπανση φυτών, υλικά και εργασίες περίφραξης, άρδευση φυτών.

2.Δαπάνες συντήρησης για 8 έτη

Περιλαμβάνει: Δαπάνες για Προμήθεια φυταρίων , Διάνοιξη λάκκων φύτευσης με εργάτες σε έδαφος, Φύτευση βολοφύτων ή γυμνορίζων φυτών, Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού, Άρδευση φυτών , Λίπανση φυτών, φρεζάρισμα εδάφους, βοτάνισμα και σκάλισμα, καλλιεργητικές φροντίδες ,επαναφύτευση φυταρίων [που η φύτευσή τους απέτυχε λόγω ξηροθερμικών συνθηκών ή άλλων αντίξοων κλιματικών συνθηκών, (ξηρασία, πυρκαγιές, ή άλλες καταστροφές) έως ποσοστό 20%. Το κόστος βασίζεται σε δεδομένα των προηγούμενων περιόδων], αραιώσεις

3.Κόστος απώλειας εισοδήματος για 12 έτη (για καρυδιές, καστανιές μαστιχόδεντρα για 8 έτη)

Αφορά ενισχύσεις με τη μορφή ετήσιας πριμοδότησης ανά εκτάριο για την κάλυψη του κόστους διαφυγόντων γεωργικών εισοδημάτων, σε περίπτωση που έχουμε δάσωση γεωργικής γης. 
 
Μέγιστα ποσά ενίσχυσης    
 

Για φυτεία με πυκνότητα 90 δέντρα /ha. Για φυτεία με πυκνότητα 25 δέντρα /ha.
Εργασίες Δάσωσης    9.090€  Εργασίες Δάσωσης    5.630€
Εργασίες Συντήρησης    5.380€   Εργασίες Συντήρησης    2.130€

 


Δράση 8.2: Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα


Ενδεικτικά Επιλέξιμα είδη που μπορούν να φυτευτούν στα πλαίσια της Δράσης    

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ: Λεύκη, Μελικοκκιά, Σκλήθρο, Σορβιά, Σφένδαμος, Φτελιά, Φλαμουριά, Φράξος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ: Αχλαδιά, Καρυδιά, Καστανιά, Κερασιά, Συκιά, Βατομουριά, Μουριά, Πεύκη κουκουναριά, Μηλιά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΖΩΑ: Αριά, Δρυς, Πουρνάρι, Χαρουπιά

ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :Κυπάρισσος αειθαλής, Ιτιές

ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Μαστιχόδεντρο, Σχίνος, Κοκορεβυθιά
      
Ελάχιστο μέγεθος έκτασης που μπορεί να ενταχτεί    

10 στρ.   

Επιλέξιμες δαπάνες    

1.Δαπάνες εγκατάστασης φυτείας (Δαπάνες Δάσωσης)

Περιλαμβάνει: εδαφολογική ανάλυση, γεωργοδασοκομική μελέτη, βελτίωση εδάφους, προετοιμασία χώρου εγκατάστασης, (π.χ. άνοιγμα λάκων, φύτευση, υποστήλωση κ.λ.π.) προμήθεια φυταρίων,  δαπάνες άρδευσης, λίπανσης, προστατευτικοί σωλήνες, εγκατάσταση σκιάστρων και ποτιστρών, περίφραξη.

2.Δαπάνες συντήρησης για 5 έτη

Περιλαμβάνει: Άρδευση, Δαπάνες για φυτοπροστασία, Λίπανση, Πότισμα, Καλλιεργητικές φροντίδες, Συντήρηση εξοπλισμού προστασίας (όπως φράκτες ή προστατευτικοί σωλήνες, κ.λπ.)

Ποσοστό ενίσχυσης

Η ενίσχυση θα ανέρθει στο 80% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για την εγκατάσταση του συστήματος και ως το 100% της ετήσιας πριμοδότησης για τη συντήρηση του συστήματος

Μέγιστα ποσά ενίσχυσης  
 

Α. Δασογεωργικά συστήματα
Για φυτεία με πυκνότητα 250 δέντρα /ha. Για φυτεία με πυκνότητα 100 δέντρα /ha.
Εργασίες Εγκατάστασης 6.670 € Εργασίες Εγκατάστασης 3.660 €
Κόστος περίφραξης 3.610 € Κόστος περίφραξης 3.610 €
Εργασίες Συντήρησης (ετησίως) 1.420 € Εργασίες Συντήρησης (ετησίως)    570 €
Β. Δασολιβαδικά συστήματα
Δαπάνες εγκατάστασης φυτείας    2.530 €  
Δαπάνες συντήρησης ετησίως(για 5 έτη)    230 €  
Περίφραξη    3.610 €  
Στέγαστρο /τ.μ    125€/τ.μ  
Ποτίστρα    225€/τεμ.