Απασχόληση με εργόσημο παράνομων αλλοδαπών στα χωράφια


Η SB σας ενημερώνει ότι θεσπίστηκε διαδικασία( (Αρθρο 13Α του Ν.4251/2014,Εγκύκλιος 11(αριθμ.Πρωτ.οικ.2740/16)) για τη νόμιμη απασχόληση με εργόσημο παράνομων αλλοδαπών (χωρίς χαρτιά)  στα χωράφια ή στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σαν εργάτες γης, βοσκοί ή μελισσοκόμοι 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος αγρότης ή κτηνοτρόφος καθώς και οι εργάτες που θα απασχολήσει έχει ως εξής:

Βήμα 1ο

   
Ο ενδιαφερόμενος αγρότης ή κτηνοτρόφος καταθέτει Αίτηση στη Δ/νση αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου που ανήκει η αγροτική του εκμετάλλευση, με την οποία ζητά να απασχολήσει πολίτες τρίτες χώρας και καταγράφει τα στοιχεία τους (Επώνυμο ,Όνομα, Πατρώνυμο, Ιθαγένεια, Αριθμ.Διαβατηρίου αν υπάρχει, Χρονικό διάστημα απασχόλησης).

Ο αριθμός των εργατών γης που μπορεί να ζητήσει ο αγρότης ή κτηνοτρόφος είναι συγκεκριμένος και εξαρτάται από το μέγεθος της εκμετάλλευσής που έχει δηλώσει στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (όπως φαίνεται αναλυτικά στο Παράρτημα 1).

Για παράδειγμα για κάθε 25 στρ. ελιές δικαιολογείται ένας εργάτης γης.

Μαζί με την Αίτηση υποβάλλει: 

1.    αποδεικτικό καταβολής τέλους πενήντα (50) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, 
2.    σύμβαση εργασίας για έκαστο εργαζόμενο πολίτη τρίτης χώρας
3.    αποδεικτικά στοιχεία ότι  παρέχει στον πολίτη κατάλληλο κατάλυμα ή ότι ο ίδιος ο πολίτης τρίτης χώρας έχει διασφαλίσει κατάλληλο κατάλυμα
 

Βήμα 2ο

  
Η Δ/νση αλλοδαπών εξετάζοντας την Αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά και με δεδομένο ότι το μέγεθος της εκμετάλλευσης του αιτούντα το δικαιολογεί ,εκδίδει Απόφαση έγκρισης  κατ εξαίρεση απασχόλησης πολίτη τρίτης χώρας  στην αγροτική οικονομία.
  

Βήμα 3ο

  
Η Δ/νση αλλοδαπών στέλνει την εγκριτική απόφαση στην αστυνομία
  

Βήμα 4ο

 
Η αστυνομία καταγράφει και ταυτοποιεί τους πολίτες που περιλαμβάνονται στην Αίτηση.

Για την ταυτοποίηση ο αλλοδαπός προσέρχεται στην αστυνομία προσκομίζοντας οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής.

Βήμα 5ο

    
Εφόσον δεν συντρέχει λόγος δημόσιας τάξης και ασφάλειας η αστυνομία εκδίδει απόφαση επιστροφής και βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης.
 

Βήμα 6ο


Ο αλλοδαπός παραλαμβάνει θεωρημένο αντίγραφο της ανωτέρω απόφασης.
     

Βήμα 7ο


Ο αλλοδαπός καταθέτει στην Περιφέρεια αίτηση για άδεια εργασίας η οποία συνοδεύεται από τα εξής: 
   
1.    Θεωρημένο αντίγραφο της απόφασης επιστροφής και βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης της αστυνομίας
2.    Πιστοποιητικό κρατικού υγειονομικού φορέα ότι δεν πάσχει από κάποια μολυσματική ασθένεια
3.    2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
     

Βήμα 8ο

  
Εκδίδεται Άδεια Εργασίας Εξάμηνης διάρκειας με την οποία ο αλλοδαπός προσέρχεται στον ανταποκριτή του ΟΓΑ  και μπορεί να ακολουθηθεί όλη η νόμιμη διαδικασία για την απασχόλησή του στα χωράφια (Α.Φ.Μ, ΑΜΚΑ, εργόσημο, κ.λ.π)

Παράρτημα 1-Εκτάσεις και ζώα που απαιτούνται για 1 εργάτη γης ή βοσκό,μελισσοκόμο

  
Α.Η αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ανά εργαζόμενο για τη μετάκληση υπηκόοων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και εποχιακή απασχόληση καθορίζεται ως εξής (ΚΥΑ 24990/366 (ΦΕΚ 1092/Β'/10.6.2015)):
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Α)ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Αραβόσιτος 100
Β)ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ Ζαχαρότευτλα 70
Βαμβάκι 20
Ηλίανθος 100
Καπνός 5
Γ)ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ Μηδική,Βίκος 100
Δ)ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Αγγούρια, Κολοκυθάκια, Μαρούλια, Μελιτζάνες, Τομάτες, Πιπεριές, Φασολάκια 2
Ε)ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Αντίδια, Κολοκυθάκια, Αρακάς, Κρεμμύδια, Λάχανα, Μαρούλια, Μελιτζάνες, Τομάτες, Πατάτες, Πιπεριές, Πρασά,Σπανάκι, Φασολάκια, Καρότα, Σκόρδα 15
Μπάμιες 3,5
Σπαράγγια 5
Μανιτάρια 0,2
Φράουλα 1
ΣΤ)ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ Καρπόυζι-Πεπόνι 30
Αχλάδια, Μήλα, Βερίκοκα, Ροδάκινα, Δαμάσκηνα, Κεράσια,  Ακτινίδια 5
Βατόμουρα 5
Σταφύλια για οινοποίηση 15
Σταφύλια επιτραπέζια 10
Ζ)ΕΛΙΑ Ελιές για λάδι και βρώσιμες 25
Η)ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Φιστίκια, Αμύγδαλα,Φουντούκια, Κάστανα 40
Θ)ΑΝΘΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ   5
Ι)ΑΝΘΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ   1
ΙΑ)ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Λεβάντα,Ρίγανη,Μέντα 40
ΙΒ)ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ Φυτώρια 3
ΙΓ)ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ (Ακακίες ,καρυδιές κ.λ.π) 120
 
Β.Η αντιστοιχία ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο για την μετάκληση υπήκοοων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και εποχική απασχόληση καθορίζεται ως εξής(ΚΥΑ 24990/366 (ΦΕΚ 1092/Β'/10.6.2015)):
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, σταβλισμένες 20
Αγελάδες κρεατοπαραγωγής,σταβλισμένες-βοσκής 40
Αιγοπρόβατα οικόσιτα-βοσκής 100
Χοίροι 25
Πουλερικά ( όρνιθες -γαλοπούλες) 300
Κουνέλια 150
Μέλισσες Κυψέλες 150