Προκηρύχθηκαν τα Σχέδια Βελτίωσης


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε την 1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στη Δράση 4.1"Στήριξη για επενδύσεις σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις".

Η δράση αφορά επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδύσεις στην εκμετάλλευσή τους.
Προτεραίοτητα θα δοθεί σε Νέους Αγρότες.


Οι αιτήσεις ενίσχυσεις πρέπει να περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής εκμετάλλευσης όπως ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, την εγκατάσταση πολυετών φυτειών κ.ά

Το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50-85% ενώ το όριο του αιτούμενου προϋπολογισμού είναι 500.000€ για φυσικά πρόσωπα και 1.000.000€ για νομικά πρόσωπα.

Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων ενίσχυσης είναι από 21/12/2017-2/4/2018.

Διαβάστε  την περίληψη της πρόσκλησης του προγράμματος

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/PROGRAMATA_AGRO_ANAPTIJH/perilhpsh_prosklhsh411_413_211217.pdf