Παράταση έως 2 Μαΐου για τα Σχέδια Βελτίωσης

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην τροποποίηση, έως τις 2 Μαΐου 2018 θα μπορεί να γίνει η ηλεκτρονική αίτηση, ενώ έως τις 5 Ιουνίου καλούνται να υποβάλλουν τα συμπληρωματικά στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φυσικού φακέλου ορίζεται η 20η Ιουνίου 2018. Θυμίζουμε ότι η περίοδος υποβολής την προτάσεων - σύμφωνα με την προηγούμενη προκήρυξη - έληγε στις 2/4/2018. Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την Περιφέρεια και την ιδιότητα υποψηφίου δικαιούχου. Δίνεται μεγαλύτερη στήριξη με προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης στους νέους γεωργούς, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και στα συνεργατικά σχήματα.


Η υποβολή σύμφωνα με την νέα τροποποίηση η υποβολή της αίτησης θα γίνεται σε δύο στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν και οριστικοποιούν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης. Ενώ η επιλεξιμότητα των επενδύσεων ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της ανωτέρω αίτησης. 

Στο δεύτερο στάδιο, έπειτα από ανακοίνωση της ΕΥΕ ΠΑΑ, οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος.


Ακόμα η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18 Μαΐου 2018

Πηγή:www.agrotypos.gr