Μετά το καλοκαίρι Σχέδια Βελτίωσης για γεωτρήσεις και αρδευτικά

Ξεκλειδώνει τα αρδευτικά στα Σχέδια η μελέτη ύδατος

Ξεκίνησε η διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου για την ενίσχυση αρδευτικών επενδύσεων από αγρότες και ομάδες παραγωγών μέσω Σχεδίων Βελτίωσης, καθώς σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν οι προδιαγραφές των μελετών που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι μόλις ανοίξει η προκήρυξη του Μέτρου 4.1.2.

Σε συλλογικά δίκτυα αλλά και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι δυνατή η προβολή μεσοσταθμικής διάρθρωσης καλλιεργειών στις περιπτώσεις μη μόνιμων φυτειών.Σε συλλογικά δίκτυα αλλά και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι δυνατή η προβολή μεσοσταθμικής διάρθρωσης καλλιεργειών στις περιπτώσεις μη μόνιμων φυτειών.
 
Η πρόσκληση του 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» που αποτελεί μέρος των Σχεδίων Βελτίωσης δεν αναμένεται να προκηρυχθεί όσο είναι ανοιχτό το μηχανογραφικό για αιτήσεις στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 και αναμένεται να βγει μετά το φετινό καλοκαίρι.

Πηγή:www.agronews.gr