Αγρότες

Με τις αλλαγές που συντελούνται με ραγδαία ταχύτητα, η έκταση και το πλήθος των υποχρεώσεων του κάθε αγρότη πολλαπλασιάζεται σε όλους τους τομείς (φορολογικό - λογιστικό, ασφαλιστικό, προγραμμάτων, επιδοτήσεων κ.α.) και επιταχύνεται η διαδικασία προσαρμογής του στην νέα πραγματικότητα.

Στο εξής κάθε αγροτική εκμετάλλευση αποτελεί επιχείρηση και κάθε αγρότης καλείται στην πράξη να αποδεικνύει τις ικανότητές του ως σύγχρονος επιχειρηματίας.

Η SB ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ στηρίζει τον αγρότη του σήμερα και τον αναδεικνύει σε ανταγωνιστικό βιώσιμο επιχειρηματία παρέχοντάς του:
 
1. Έγκαιρη ενημέρωση και καθοδήγηση για όλα τα θέματα που τον απασχολούν
2. Εξειδικευμένες συμβουλευτικές και οικονομοτεχνικές υπηρεσίες καθώς και διεκπεραιωτικές  εργασίες προκειμένου:
  • να έχει πλήρη και πραγματική εικόνα της επιχείρησής του (έσοδα-έξοδα, απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης) 
  • να προϋπολογίσει τους επερχόμενους φόρους
  • να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα διαθέσιμα κεφάλαια και να βρει τις κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης για την ενίσχυση και επέκταση της εκμετάλλευσής του
  • να διασφαλίσει τη σύννομη λειτουργία της επιχείρησής του​​
 
Σύστημα Διαρκούς Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Αγροτικής Εκμετάλλευσης
Κανονικό-Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α Αγροτών
Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)
Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Τομέα
Φορολογία-Ασφάλιση Αγροτών
Οικοτεχνικές μονάδες