Εταιρεία

Η εταιρεία SB ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2015 από έμπειρους οικονομολόγους λογιστές  - φοροτεχνικούς και πλαισιώνεται από συνεργάτες που διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση και βαθιά επαγγελματική γνώση.

Με βασική αρχή την ομαδική εργασία, τη συστηματική μεταφορά τεχνογνωσίας και την ισχυρή ανθρώπινη δέσμευση η SB αποτελεί ένα πεδίο συνεργασίας καταξιωμένων επαγγελματιών που λειτουργούν ως ξεχωριστές οντότητες και αξιοποιούν τις ικανότητές τους παράγοντας οικονομικό αποτέλεσμα για τον εαυτό τους και την ομάδας μας.

Προσφέρουμε υψηλό επίπεδο σχεδιασμού ανάπτυξης, λογιστικής παρακολούθησης, φορολογικής ενημέρωσης και χρηματοοικονομικής ανάλυσης σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς της οικονομίας:
 
 • Αγροτικές επιχειρήσεις
 • Βιομηχανική παραγωγή
 • Εμπόριο
 • Μεταφορές
 • Τουρισμός
 • Παροχή υπηρεσιών

Επενδύουμε στη διαρκή επιμόρφωση των στελεχών μας ενώ παράλληλα διευρύνουμε συνεχώς το δίκτυο των συνεργατών μας εξασφαλίζοντας εξειδικευμένη παρέμβαση και αποτελεσματική εργασία προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης.

Στόχος μας είναι:
 
 • η παροχή επαγγελματικού επιπέδου υπηρεσιών 
 • ο αποτελεσματικός επιχειρηματικός σχεδιασμός
 • η έγκαιρη προσαρμογή των επιχειρήσεων στις ανάγκες της αγοράς και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
 • η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους τους πελάτες μας
 • η εξασφάλιση συνθηκών επαγγελματικής ύπαρξης και προοπτικών εξέλιξης για όλους τους νέους συνεργάτες μας
 • η συνεχής υποστήριξη των πελατών – συνεργατών μας με σκοπό τη διαρκή ανοδική τους πορεία έτσι ώστε να κυριαρχούν στην αγορά που δραστηριοποιούνται.

Με επαγγελματική υπευθυνότητα, σύννομη εργασία και γνώμονα το συμφέρον της κάθε επιχειρηματικής οντότητας, εκπονούμε μοναδικό επιχειρηματικό σχέδιο εξέλιξης για κάθε πελάτη, σε μια προσπάθεια να προσφέρουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας καλύπτοντας των σύνολο των πολύμορφων επιχειρηματικών αναγκών που δημιουργούν α) η αναπτυξιακή διαδικασία της επιχείρησης και β) η συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.